یادداشت‌ها

مغالطه چیست؟

استدلال کشف مجهولات از روی معلومات است. مثلن شما می دانید که معامله فردی که در حال مستی معامله می کند به واسطه فقدان ...

ناوبری پست ها